Z DWÓJKĄ do Europy bez granic

Projekt „Z DWÓJKĄ do Europy bez granic” wpisuje się w założenia Europejskiego Planu Rozwoju Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku. Jednym z kierunków jest jego umiędzynarodowienie poprzez objęcie bezpłatną nauką języka angielskiego wszystkich dzieci uczęszczających do placówki i stworzenie im warunków do posługiwania się zdobytą wiedzą w różnych sytuacjach codziennego życia przedszkolnego. Kolejne zadania to nawiązanie współpracy z przedszkolami z państw UE, realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych i stosowanie TIK.

Główne cele projektu to:

  • podniesienie jakości pracy i funkcjonowania przedszkola;
  • podniesienie kompetencji zawodowych i profesjonalny rozwój kadry pedagogicznej, w tym doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim;
  • wprowadzenie nauki języka angielskiego z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy z dziećmi (CLIL, TIK);
  • realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

 

Plakat informacyjny