Grecja – kurs językowy

Kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli pozwolił im zdobyć i ugruntować wiedzę na temat innowacyjnych metod nauczania, w tym CLIL. Uczestnicy poznali teoretyczne podstawy metody CLIL, które następnie zastosowali w praktyce podczas licznych warsztatów z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnych, zasobów Internetu, tablicy interaktywnej.

Kontakt z nauczycielami z innych krajów Europy pozwolił uczestnikom wymienić się doświadczeniami, szczególnie na pierwszym etapie wprowadzania pracy metodą CLIL.