Portugalia

Kurs metodyczny dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów projektów edukacyjnych pozwolił na zdobycie nowych oraz usystematyzowanie posiadanych wiadomości w kwestii zarządzania projektem i skutecznego umiędzynarodowienia przedszkola. Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem uczestników kursu zaowocowało wieloma nowymi pomysłami na realizację europejskich projektów edukacyjnych, pozwoliło również poznać przykłady dobrych praktyk, poznać strategiczne punkty dobrego projektu i stworzyć model idealnego koordynatora. Prowadzący podzielili się również narzędziami do ewaluacji i kontroli, np. budżetu projektu.