Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Nasza historia

Przedszkole zostało założone w 1915 roku przez Karolinę Klar. Mieściło się w Radomsku przy ulicy Waryńskiego. Było ono dwuoddziałowe, a uczęszczały do niego jedynie dzieci dobrze sytuowanych rodziców.

W 1949 roku placówkę upaństwowiono i nadano jej nazwę: Państwowe Przedszkole nr 2 w Radomsku. Warunki pracy były bardzo trudne. Po licznych artykułach w prasie i wizytacji w 1963 roku z ministerstwa wydano polecenie zamknięcia placówki. Na szczęście nie doszło do tego. Dzieci umieszczono w zastępczym budynku przy ul. Świerczewskiego, a dokładnie 8 marca 1965 roku oddano do użytku nowy budynek przedszkola przy ulicy Górnej 10, obecnie Armii Krajowej, gdzie Publiczne Przedszkole nr 2 znajduje się do dziś.

Imię Janusza Korczaka – nietuzinkowego opiekuna, wychowawcy i przyjaciela dzieci, który kochał je i rozumiał, który całe swoje życie poświęcił najmłodszym i razem z nimi zginął w obozie koncentracyjnym w Treblince – nadano placówce 8 marca 1965 roku.

Korczakowski model wychowania i jego „pedagogika małego dziecka” stały się bazą, na której opracowaliśmy program wychowawczy przedszkola, od stycznia 2003 roku realizowany w naszej placówce.

Skip to content