Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

  6.30 –  7.50                  Schodzenie się dzieci

     Swobodna aktywność dzieci zgodnie z ich potrzebami (zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, w kącikach zainteresowań, układanie puzzli)

     Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci. Ruch przy muzyce

 7.50 –  8.00                   Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania

 8.00 –  8.30                  Śniadanie

 8.30 –  9.00                  Swobodne zabawy dzieci samodzielne i zespołowe

                            Przygotowanie do zajęć

 9.00 –  9.15                   Zabawa relaksacyjna lub koncentrująca, sprzyjająca wyciszeniu

 9.15 – 10.00                  Zajęcia poznawczo-wychowawcze, wynikające z realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem różnych metod

10.00 – 10.15                Czynności przygotowujące do wyjścia na zewnątrz

 10.15 – 11.00                Zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery

 11.00 – 11.15                 Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu

 11.15 – 11.45                   Obiad

11.45 – 12.00                  Odpoczynek

12.00 – 13.15                  Zabawy i gry dowolne na placu przedszkolnym

                                    Zabawy ogólnorozwojowe, wycieczki, spacery

             Praca wyrównawcza, utrwalanie wiadomości

13.15 – 13.30                  Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku

13.30 – 14.00                 Podwieczorek

14.00 – 16.30                 Zabawy i gry dowolne w sali lub na placu przedszkolnym

                                            Zajęcia wyrównawcze, indywidualne, dodatkowe

                                            Rozchodzenie się dzieci