Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Projekty edukacyjne

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę o społeczeństwie jak i wspomaganie nauki języków obcych. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. 

Projekty, w których uczestniczymy to m.in. 

Skip to content