Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Przedszkole Promujące Zdrowie

I. Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

II. Standardy przedszkola promującego zdrowie

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

III. Cel główny:

1. Edukacja prozdrowotna społeczności przedszkolnej i stwarzanie warunków do jej realizacji.
IV.  Sposoby realizacji:
1. Wycieczki/spacery poznawcze organizowane w bliskiej okolicy przedszkola/miasta.
2. Regularne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
3. Rozwijanie świadomości wśród dzieci/rodziców na temat zdrowego żywienia i systematycznego prowadzenia aktywności fizycznej.
4. Rozwijane wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej poruszania się w ruchu drogowym.
5. Realizacja programów prozdrowotnych :
„Czyste powietrze wokół nas”, „Poznajemy produkty ekologiczne”, „Dzieci uczą rodziców”.
6. Współpraca z MOSIR, PCK i PGK w Radomsku.
7. Rozwijanie kompetencji wśród pracowników przedszkola w zakresie dbałości
o zdrowie własne i innych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącym Promocji Zdrowia:
https://www.ore.edu.pl/2017/11/przedszkole-promujace-zdrowie-poradnik-dla-przedszkoli-i-osob-wspierajacych-ich-dzialania-w-zakresie-promocji-zdrowia/

Źródło: „Przedszkole Promujące Zdrowie Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia” red. Magdalena Woynarowska-Sołdan, Barbara Woynarowska.

Dzień Ziemi

W piątek 21 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy „Dzień Ziemi”. W tym dniu utrwalaliśmy wiadomości dotyczące: segregacji odpadów, oszczędzania energii i dbania o środowisko przyrodnicze. Pamiętajmy, by na co dzień dbać o naszą planetę!

Skip to content