Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 –  7.50 Schodzenie się dzieci

Swobodna aktywność dzieci zgodnie z ich potrzebami (zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, w kącikach zainteresowań, układanie puzzli), zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci. Ruch przy muzyce

 7.50 – 8.00 Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania

 8.00 – 8.30 Śniadanie

 8.30 – 9.00 Swobodne zabawy dzieci samodzielne i zespołowe, przygotowanie do zajęć

 9.00 – 9.15  Zabawa relaksacyjna lub koncentrująca, sprzyjająca wyciszeniu

 9.15 – 10.00 Zajęcia poznawczo-wychowawcze, wynikające z realizacji podstawy programowej z   wykorzystaniem różnych metod

 10.00 – 10.15 Czynności przygotowujące do wyjścia na zewnątrz

 10.15 – 11.00 Zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery

 11.00 – 11.15 Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu

 11.30 – 12.00 Obiad

 12.00 – 12.15 Odpoczynek

 12.15 – 13.45 Zabawy i gry dowolne na placu przedszkolnym, zabawy ogólnorozwojowe, wycieczki, spacery, praca wyrównawcza, utrwalanie wiadomości

 13.45 – 14.00 Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku

 14.00– 14.15 Podwieczorek

 14.15 – 17.00 Zabawy i gry dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, zajęcia wyrównawcze, indywidualne, dodatkowe, rozchodzenie się dzieci

Skip to content