Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 –  7.50 Schodzenie się dzieci

Swobodna aktywność dzieci zgodnie z ich potrzebami (zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, w kącikach zainteresowań, układanie puzzli), zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci. Ruch przy muzyce

 7.50 – 8.00 Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania

 8.00 – 8.30 Śniadanie

 8.30 – 9.00 Swobodne zabawy dzieci samodzielne i zespołowe, przygotowanie do zajęć

 9.00 – 9.15  Zabawa relaksacyjna lub koncentrująca, sprzyjająca wyciszeniu

 9.15 – 10.00 Zajęcia poznawczo-wychowawcze, wynikające z realizacji podstawy programowej z   wykorzystaniem różnych metod

 10.00 – 10.15 Czynności przygotowujące do wyjścia na zewnątrz

 10.15 – 11.00 Zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery

 11.00 – 11.15 Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu

 11.15 – 11.45 Obiad

 11.45 – 12.00 Odpoczynek

 12.00 – 13.15 Zabawy i gry dowolne na placu przedszkolnym, zabawy ogólnorozwojowe, wycieczki, spacery, praca wyrównawcza, utrwalanie wiadomości

 13.15 – 13.30 Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku

 13.30 – 14.00 Podwieczorek

 14.00 – 16.30 Zabawy i gry dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, zajęcia wyrównawcze, indywidualne, dodatkowe, rozchodzenie się dzieci

Uczniów

Zajęć dodatkowych

Grup wiekowych

Lat tradycji

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku

Adres: Radomsko, ul. Targowa 7

Telefon: +48 44 685 45 48

E-mail: dyrektorpp2@radomsko.pl

Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7:00 - 16:00

Skip to content