TIK-DWÓJKA

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOMSKU
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„TIK-DWÓJKA, CZYLI NOWE TECHNOLOGIE W PRZEDSZKOLU”

Cele projektu:

  • Integracja, internacjonalizacja i otwarcie na Europę
  • Stosowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem elementów CLIL oraz PBL
  • Wzrost kompetencji językowych nauczycieli oraz dzieci
  • Poprawa kompetencji w zakresie nowych technologii, zdobycie wiedzy na temat narzędzi internetowych oraz bezpiecznych aplikacji
  • Poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli
  • Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola

Dofinansowanie projektu z UE: 55.722,25 PLN

Finlandia
Portugalia
Portugalia – FARO
Hiszpania – Barcelona