Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Nasza misja

Wszechstronność edukacji, bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole i bezpieczeństwo dzieci są priorytetami w naszym Przedszkolu, które chcemy osiągnąć poprzez:

 • Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej programów nauczania, posiadających bardzo dobre opinie ministra edukacji, a także własnych programów, m.in.:
 • programu edukacji regionalnej Nasza mała ojczyzna;
 • Programu wychowawczego przedszkola, który w swoich założeniach bazuje na Korczakowskim modelu wychowania i jego „pedagogice małego dziecka”.
 • Systematycznie poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe, według zainteresowań i potrzeb dzieci.
 • Otwarcie na potrzeby dzieci i rodziców:
 • „rodzinny” charakter naszego Przedszkola – przyjmowanie młodszego rodzeństwa obecnych lub byłych przedszkolaków wpływa na swoistą więź między rodzinami „naszych” dzieci a Przedszkolem, a także buduje zaufanie rodziców do placówki i ludzi w niej zatrudnionych;
 • udział dzieci we wszystkich konkursach i imprezach organizowanych dla nich na terenie miasta przez inne przedszkola oraz placówki kulturalno-oświatowe umożliwia sprawdzenie się i zachęca do wytrwałości oraz pracy nad sobą w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań;
 • organizowanie imprez i uroczystości o charakterze rodzinnym.
 • Ciągły rozwój i dokształcanie się nauczycieli, przenoszenie własnych zainteresowań na pracę z dziećmi.
 • Zapewnienie wszystkim przedszkolakom:
 • profesjonalnych usług edukacyjnych,
 • możliwości rozwijania zdolności oraz usuwania braków w systemie zajęć indywidualnych,
 • bezpieczeństwa i bardzo dobrej opieki podczas pobytu w Przedszkolu,
 • dobrze zbilansowanych, zróżnicowanych i smacznych posiłków,
 • kontaktów z rówieśnikami.
 • Tworzenie tradycji Przedszkola.
 • Obecność Przedszkola w radomszczańskich mediach i stałą z nimi współpracę – co wpływa również na bardzo dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym i wśród rodziców.
Skip to content