Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Projekt ekologiczny

Uczniowie Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka biorą udział w Projekcie ekologicznym, w celu zwiększenia świadomości ekologicznej w lokalnej społeczności. 

CELE PROJEKTU:

 1. kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 2. wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 3. dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 4. uświadomienie potrzeby ochrony środowiska

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Uczeń:

 1. rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
 2. postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
 3. docenia wartość środowiska przyrodniczego
 4. dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
 5. dokonuje wnikliwej obserwacji
 6. wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
 7. korzysta z różnych źródeł informacji
 8. formułuje pytania i odpowiedzi oraz przeprowadza wywiad
 9. uważnie słucha cudzej wypowiedzi
 10. wykonuje prace plastyczne, dekoracje, projektuje stroje ekologiczne
 11. przygotowuje program artystyczny

Uczniów

Zajęć dodatkowych

Grup wiekowych

Lat tradycji

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku

Adres: Radomsko, ul. Targowa 7

Telefon: +48 44 685 45 48

E-mail: dyrektorpp2@radomsko.pl

Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7:00 - 16:00

Skip to content