Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku

Projekt ekologiczny

Uczniowie Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka biorą udział w Projekcie ekologicznym, w celu zwiększenia świadomości ekologicznej w lokalnej społeczności. 

CELE PROJEKTU:

 1. kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 2. wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 3. dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 4. uświadomienie potrzeby ochrony środowiska

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Uczeń:

 1. rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
 2. postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
 3. docenia wartość środowiska przyrodniczego
 4. dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
 5. dokonuje wnikliwej obserwacji
 6. wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
 7. korzysta z różnych źródeł informacji
 8. formułuje pytania i odpowiedzi oraz przeprowadza wywiad
 9. uważnie słucha cudzej wypowiedzi
 10. wykonuje prace plastyczne, dekoracje, projektuje stroje ekologiczne
 11. przygotowuje program artystyczny
Skip to content