Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku

Informacja

W związku z wprowadzonym na obszarze kraju ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli
w okresie od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. zajęcia będą organizowane na wniosek rodziców dzieci
w przypadkach, o których mowa w §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561)

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o kryteriach i sposobie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku w roku szkolnym 2021/2022

Projekty

Publiczne Przedszkole im. Janusza Korczaka w Radomsku
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„TIK-DWÓJKA, CZYLI NOWE TECHNOLOGIE W PRZEDSZKOLU”

Co oferujemy?

 

Wszechstronność edukacji, bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole oraz bezpieczeństwo dzieci są priorytetami w naszym Przedszkolu, które chcemy osiągnąć

Od kiedy działamy?

 

Przedszkole zostało założone w 1915 roku przez Karolinę Klar. Od 1 lutego 1997 r. funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku pełni Pani Jolanta Ślęzak

Uczniów

Zajęć dodatkowych

Grup wiekowych

Lat tradycji

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku

Adres: Radomsko, ul. Targowa 7

Telefon: +48 44 685 45 48

E-mail: dyrektorpp2@radomsko.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 7:00 – 16:00

Skip to content