Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w terminie: 12 lutego – 8 marca 2024 roku.

W tym czasie Rodzice dzieci kandydujących do przedszkola mogą składać dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie do przedszkola (4 strony – proszę drukować dwustronnie) – tutaj 
  2. oświadczenie (po jednym dla każdego rodzica) o zatrudnieniu / studiach w systemie dziennym – tutaj
  3. oświadczenie dotyczące odległości – tutaj
  4. oświadczenie dotyczące rodzeństwa – tutaj
  5. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – tutaj
  6. oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej – tutaj

Należy złożyć wszystkie oświadczenia – jeśli któreś Państwa nie dotyczy, proszę umieścić adnotację: „nie dotyczy” i podpisać.

Druki dokumentów do wypełnienia można pobrać w siedzibie Przedszkola w godzinach pracy placówki, tj. 6.00-17.00, a także na stronie: https://drive.google.com/…/1FCHDjaUlfuBzBVqqcqG0dLZ….

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

tel. 44/685 45 48

e-mail: dyrektorpp2@radomsko.pl

 

Zapraszamy!!!

Skip to content